Consciousness & Creativity - 4 mins
David Lynch, Filmmaker

Dive within

" The Transcendental Meditation technique is a simple, effortless way to dive within, to experience an ocean of pure consciousness, pure creativity, pure knowingness. It's a unique experience but also very familiar - it is your own Self."

- David Lynch, filmmaker and chair of the David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace

Aju loovuse arendamine

Aju ei ole sündides täielikult valmis. Täisikka jõudmise ja kogemise loomuliku protsessi käigus luuakse aju igal hetkel uuesti, aitamaks kõigiti kaasa teie mõtlemisele, otsustele ja käitumisele. Aju jätkuv loomine on dünaamiline protsess.

Puhkava ärkveloleku kogemus Transtsendentaalse Meditatsiooni ajal loob optimaalsed tingimused teie kõikide võimete, maksimaalse arukuse ja loovuse väljaarenemiseks kõige sundimatumal viisil, vältides samal ajal stressi kahjustavaid mõjusid ajule.

The Journal of Creative Behaviour
1979 13:169–180

Suurenenud loovus

Inimesed, kes on õppinud Transtsendentaalset Meditatsiooni, on näidanud kontrollgrupiga võrreldes üles suuremat loovust kõrgtasemel maalimises, mida mõõdeti pärast viis kuud kestnud TM-i praktikat. Nad näitasid üles suuremat loovust ka mõõdetuna kõrgtasemel piltide mõistmise suurema paindlikkuse ja kõne voolavuse (kaardistamata) osas.

video: Oprah on TM

Dr Fred Travis, Center for Brain, Consciousness and Cognition direktor: "Transtsendeeruv aju" (6 minutit)

Tehke esimene samm

Leia oma elukohale lähim õpetaja:

  • Valve Vark:
    tel: 58365183
    email: valve.vark@tm.org

Või helista põhi telefonil: 58365183

Claire Winteringham, professional artist:

"I think painting in watercolours is quite a pure art form. You need space in your head, clarity of mind, some silence to do it. For me, Transcendental Meditation really helps in this way and allows my work to flow with more creativity, more spontaneity."

Jane Bence, Primary school teacher:

"Transcendental Meditation gives me the inner resources to cope with a demanding job as a primary school teacher. Creative ideas come naturally and I am able to respond more effectively to each child's needs. There is an easy flow of communication between myself and the children and many people comment on the happy and settled atmosphere in the classroom. I know that this is just a reflection of the happy and settled feeling that TM creates in me morning and evening."