Muutused ühiskonnas – et mets oleks roheline

Maailmarahu loomine ei ole üldiselt põhjuseks, miks inimesed ütlevad end tahtvat mediteerida. Siiski oli see Maharishi eesmärk, kui ta alustas 1958. aastal Transtsendentaalse Meditatsiooni õpetamisega, rõhutades, et isiklik rahu on aluseks maailmarahule. Ta kasutas analoogiat, et nagu roheliste puudeta ei saa olla rohelist metsa, nii ei saa rahumeelsete inimesteta olla rahumeelset maailma.

Kuigi on palju inimesi, kes on siiralt pühendunud rahule, nõuab rahu kehtestamine enamat kui seda on lihtsalt psühholoogilise usu rahusse omaksvõtmine. Seda võib saavutada vaid inimmeele ümberkujunemisega väga sügaval tasandil ja sellele vastavate muutustega füsioloogias. Maharishi selgitas, et kui meel ja keha on sügavas rahuseisundis, siis kiirgavad mõtted, kõne ja tegevus ümbruskonda iseenesest kooskõla ja üksmeelt.

video: Peace from the Quantum Level

Rahu kvanttasandil - Dr John Hagelin, kvantfüüsik (5 minutit)

Koherentsuse suurenemine ühiskondlikus teadvuses

Juhtivates teadusajakirjades avaldatud laiaulatuslikud uurimused näitavad, et transtsendentaalse meditatsiooni tugeval stressivähendaval toimel on „laialivalguv" rahustav mõju, mis kandub edasi ümberkaudsele elanikkonnale. Uuringud näitavad, et kui inimesed praktiseerivad Transtsendentaalset Meditatsiooni ja selle edasiarenenud tehnikaid üheskoos...rohkem grupis, vähenevad kohe dramaatiliselt ühiskondlik stress, kuritegevus, vägivald ja vastuolud, ning ühiskonnas tervikuna suurenevad koherentsus, jaatav ellusehtumine ja rahu.

Sellise ühiskondliku vägivalla, terrorismi ja sõdade vältimisele lähenemise ainukordne tõhusus on leidnud kinnitust rohkem kui 50 esitluse ja 23 uurimistööga. Sõltumatud teadlased on neid uuringuid üksikasjalikult kontrollinud ja andnud nõusoleku nende avaldamiseks tipptasemel teadusajakirjades.

See töö väärib kõige tõsisemat järelekaalumist

Võib täiesti usaldusväärselt kinnitada, et selle uurimistöö võimalik mõju ületab mistahes teise käimasoleva ühiskondliku või psühholoogilise uurimisprogrammi oma. Uurimus on edukalt läbinud laiaulatuslikumad statistilised kontrolltestid kui enamus teisi konfliktihaldamise alaseid uuringuid. Usun, et see töö ja teooria selle taga väärivad, et akadeemikud ja ka poliitikud selle üle kõige tõsisemalt järele mõtleksid.

- David Edwards, PhD, Texase Ülikooli Austinis haldusprofessor.

Vabadus teiselpool trelle - TM vanglates (5 minutit)

Tehke esimene samm

Leia oma elukohale lähim õpetaja:

  • Valve Vark:
    tel: 58365183
    email: valve.vark@tm.org

Või helista põhi telefonil: 58365183

Huw Dixon, Ph.D., Cardiffi Ärikooli majandusteaduste professor:

"Olen jälginud Maharishi efekti alaseid uurimusi, nagu neid viimase kahekümne aasta vältel on tehtud. Nüüd on olemas veenev ja sidus kogum tõendeid, mis näitavad, et see (lähenemine) annab lihtsa ja kuluefektiivse lahenduse paljudele ühiskondlikele probleemidele, milledega täna vastakuti seisame. Uuringud ise ja selle tulemused on nii veenvad, et nõuavad tegusid nende poolt, kelle ülesandeks on valitsuste poliitika kujundamine ja elluviimine."

Ugandan school introduces TM

Uganda koolis hakatakse kasutama transtsendentaalset meditatsiooni.

(1:33)