Valgustatus

"Valgustatus on keha ja meele tervise loomulik ja iseenesestmõistetav seisund. See on teadvuse täieliku väljaarenemise tulemus ja sõltub keha ning närvisüsteemi kõikide osade täiuslikust ning kooskõlalisest toimimisest. Kui inimene kasutab selliselt oma meele ja keha kõiki võimalusi, on iga tema mõte ja tegu iseenesest õige ja elujaatav. See on kannatusteta elu, elatud oma täielikus vaimusuuruses ja tähenduses." - Maharishi

Valgustatuse eeltingimuseks on transtsendeerumine

Tavaliselt oleme päeva jooksul igapäevasel toimekal mõttetasandil. Praktiseerides transtsendentaalset meditatsiooni, kogeme me tasandit, kus meel on täiesti vaikne, aga sellegipoolest ärkvel. Transtsendeerumine on „minemine teiselepoole", ning see on transtsenentne tasand – meel on läinud teiselepoole rohkem igasugust tegutsemist. See on sisemise Mina kogemus, mis on täiuslik rahuseisund.

Transtsendeerumine on loomulik ja universaalne kogemus, mida tuntakse kõikides kultuurides, kuid on siiski harvaesinev ja tavaliselt juhuslik. Transtsendentaalne Meditatsioon annab süsteemse meetodi transtsendeerumiseks ja seda võivad kasutada kõik inimesed.

Selle transtsendeerumise kogemuseta on meile kättesaadav ainult elu jätkuvalt muutuv faas. Meie mõtted, emotsioonid, plaanid, mälestused – kõik need muutuvad kogu aeg. Pole siis midagi imestada, kui tunneme end olevat elu sisemisest mittemuutuvast väärtusest ehk Minast üha rohkem ja rohkem lahutatud ning eraldatud.

Inimesed räägivad tihti, et kui nad on õppinud TM-i, tunnetavad nad suuremat ühendust ja ühtekuuluvust iseendaga, on teostunumad ja õnnelikumad.

Soov tunda iseennast

Soov tunda iseennast ja mõista oma seost universumiga on loomulik. Sajandeid on see innustanud pühakuid ja tarku pöörduma valgustatuse otsingutel sissepoole. Enamus inimestest, kui nad pärivad Transtsendentaalse Meditatsiooni kohta, tahavad saada lihtsaid, igapäevaseid praktilisi eeliseid, mida see praktika annab.

Aga on ka neid, kes tahavad õppida Transtsendentaalset Meditatsiooni põhjustel, mida on raske väljendada sõnades – nendeks on enesetundmine, eneseteadlikkus, sisemine rahu, vaimne areng, valgustatus. Kõik need on õppimiseks samavõrra head argumendid, ning just seda Transtsendentaalne Meditatsioon teatud mõttes pakub.

Transtsendentaalne Meditatsioon annab ligipääsu sisemise mina täielikule vaikusele, mis igaühe sügavas sisimas. Korrapärase praktikaga tuuakse sisemise kogemuse rahu ja õnn loomulikul viisil igapäevaellu, mis viib valgustatud eluni täielikult väljaarenenud südame, meele ja hingega.

Maharishi: "Mis on valgustatus?" (6 minutit)

Tehke esimene samm

Leia oma elukohale lähim õpetaja:

  • Valve Vark:
    tel: 58365183
    email: valve.vark@tm.org

Või helista põhi telefonil: 58365183

Lynette Jones

Lynnette Jones, nägemisvaegusega inimeste nõustaja

"Kui mu ema lahkus, otsisin ma midagi oma elus ega teadnud tegelikult, mida. Juhuslikult korraldas sõbranna oma kodus Transtsendentaalse Meditatsiooni sissejuhatava loengu, seega veensin oma abikaasat kaasa tulema ja me pole sellest alates kordagi kõhelnud. Transtsendentaalne Meditatsioon muutis meie elu paremaks nii vaimses kui ainelises mõttes. Oleme leidnud oma elus tasakaalu, tänutunde ja rahu ning see näib peegelduvat nii meie isiklikus kui tööelus. Soovin, et rohkem inimesi mõistaksid Transtsendentaalse Meditatsiooni suurepäraseid hüvesid."